دوشنبه 31 ارديبهشت 1403 | Monday 20 May 2024

 

 محمد بختیاری

تخصص بیهوشی

 

دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی

استادیار

 شماره تلفن:

 

03442234513

 داخلی 

شرح وظایف

رزومه

Template Design:Dima Group