شنبه 26 خرداد 1403 | Saturday 15 June 2024

                                                             

 

 

 

 تقدیر از اعضای هیات علمی وکارشناسان گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی سیرجان  به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی

 

 

            به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش وتحقیقات دانشکده علوم پزشکی سیرجان به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی دکترمحمودرضا مسعودی معاون آموزش وتحقیات دانشکده

 

           از اعضای هیات علمی و کارشناسان گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده با اهداءگل و لوح سپاس تقدیر بعمل آورد.

 

 

 

 

Template Design:Dima Group