دوشنبه 3 آبان 1400 | Monday 25 October 2021
نام و نام خانوادگی: رضا صادقی
سمت: مدیر پژوهش
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
تلفن تماس: 034-42234512 داخلی 513
پست الکترونیک:  
آدرس: سیرجان، خیابان ابن‌سینا، مجتمع آموزشی درمانی امام رضا (ع)، ساختمان دانشکده پیراپزشکی
    
   
 
 

 

 

 

Template Design:Dima Group