جمعه 7 مهر 1402 | Friday 29 September 2023

 

 

آقای حمید جعفری

 دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

استادیار

رزومه

 

خانم زهرا عسکری

کارشناسی ارشد پرستاری

 

 

مربی

رزومه

 

خانم کیاندخت خورشیدی

دکترای تخصصی پزشکی

طب اورژانس

استادیار

رزومه

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group