يكشنبه 6 اسفند 1402 | Sunday 25 February 2024

 

 

آقای حمید جعفری

 دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

ا

ستادیار

 

رزومه

 

 

خانم زهرا عسکری

کارشناسی ارشد پرستاری

 

 

مربی

 

رزومه

 

 

 

خانم کیاندخت خورشیدی

دکترای تخصصی پزشکی

طب اورژانس

 

 

استادیار

 

رزومه

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group