جمعه 7 مهر 1402 | Friday 29 September 2023

 

 

خانم فاطمه علوی

کارشناس ارشد مامایی

 

مربی

رزومه

 

 

خانم ندا بدرآبادی

کارشناس ارشد مامایی

 

مربی

رزومه

 

 

 

کارشناس گروه

 

 سرکار خانم  محدثه قاسمی

کارشناس آموزش

تلفن تماس:

03442234506

(داخلی 544)

 

 

 

Template Design:Dima Group